Ajuda en el desenvolupament de webs fetes amb WordPress

Forfait de 12 hores

El forfait es paga per avançat.
Cada vegada que necessites la meva ajuda, descomptem el temps emprat. Quan el forfait s’esgota pots decidir què vols fer: contractar un nou forfait o pagar només el temps extra (a 36€/h)*

Cost: 350€*

Pagament per encàrrec

Al fer l’encarrec defineixo el temps màxim facturable (en funció del temps que calculo necessari).
Per cada nou projecte, facturo un mínim de 75€.

Cost: 36€/h. Mínim de 75€ per projecte.
A partir de la tercera hora, facturo el temps proporcional (per exemple: 2 hores i 50 minuts = 75 + (36*0.83) =  104,88€

Acompanyament al desenvolupament de la teva web (tipus portfoli) – Formació pràctica

2 sessions de 4 hores (àrea metropolitana de Barcelona)
Una consulta per skype de fins a 3 hores

Cost: 360€

Tots esl preus es mostren sense IVA (21%)